Scenografigruppe


Scenografi, scenedekorasjonskunst, tidligere kalt teatermaleri.


Scenografigruppa har ansvaret for å utarbeide scenografien til forestillingen etter scenografens arbeidstegninger og anvisninger.


Relevant lesestoff:

Under Scene er nevnt flere punkt som er gyldige for alle arbeidsgruppene i denne kategorien, inkludert scenografigruppa.