Produksjonsleder

 

Leder, en overordnet person for en gruppe, organisasjon eller virksomhet

Ledelse, betegner den styrende delen av en leders arbeide. Lederen har normalt det øverste ansvaret i en virksomhet. En skiller mellom operativ (daglig) ledelse og formell ledelse (d.v.s juridisk ledelse). I et spel vil en operativ ledelse være produksjonslederen, mens formell juridisk leder vil være styreleder. Ledelse vil si å lede en virksomhet eller organisasjon etter de mål som er satt av virksomhetens øverste organ.

Produksjonslederen har ansvaret for å utarbeide en produksjonsplan som blir fortløpende revidert. Å utarbeide en prøveplan er regissørens ansvar, men også dette må gjøres i samråd med produksjonslederen.

Det er oftest en fordel å skille funksjonene produksjonsleder og inspisient.

Relevant lesestoff:

Ledelse i samspillet amatør/profesjonell
Av Berit Vordal

Produksjonsledelse
Av Ane Wennevold.

Én produksjonsleders tanker og erfaringer om produksjonsledelse
Av Martin Hynne

Inspisientrollen i spelsammenheng
Av Kjetil Falkum.

Avtaler

Produksjonslederen må ha kjennskap til
Lov om opphavsrett til åndsverk
(ligger hos Lovdata)

Organisasjon

Musikernes fellesforbund

Norsk teater- og orkesterforening