Økonomiansvarlig

 

Økonomiansvarlig og regnskapsfører kan være samme person

Hovedoppgavene er å

  • ha ansvar for at produksjonens økonomiske rammer overholdes.
  • ha ansvar for å søke om økonomisk støtte både fra offentlige instanser og andre bidragsytere/sponsorer.Dette gjøres i samarbeid med styret og produksjonslederen.
  • ha ansvar for å følge opp økonomiske bidragsytere med nødvendig informasjon og inngå skriftlige avtaler med sponsorer om hva sponsoravtalen innebærer for prosjektet.
  • ha ansvar for å innkalle til møte dersom prosjektet får økonomiske problemer og ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser.
  • sørge for at prosjektets regnskap blir ført og revidert i henhold til regnskapslovens bestemmelser.

Relevant lesestoff

Avtaler

Regnskapsloven (hos Lovdata)

Merverdiavgiftsloven
(hos Lovdata)

Bokføringsloven (hos Lovdata)

Åndsverkloven (hos Lovdata)

Clara - Informasjonssentral for opphavsrett og klarering