Markedsgruppe


Markedsgruppa ledes av den markedsansvarlige og har som oppgave å selge produksjonen. Dette gjøres i samarbeid med produksjonslederen. Det er viktig at gruppa er i dialog med regissøren og andre kunstnerisk ansvarlige.


 

Relevant lesestoff:

PR / markedsføring
-
av Idar Lind
PR / markedsføring på internettet
- av Idar Lind
Markedsføring av spel
av Gunnhild Reinskou


Arbeidsoppgavene til gruppa er nærmere beskrevet i avsnittet Markedsansvarlig.