Markedsansvarlig

 

Den markedsansvarlige har ansvaret for å selge produksjonen og er leder for markedsgruppa.

PR, engelsk forkortelse for public relations, publikumskontakt. Den avdelingen ved en bedrift som arbeider med forholdet til publikum.

Promotere, fremme salget.

Marked: Innenfor generell økonomisk teori er begrepet marked definert som enhver struktur som gjør det mulig for kjøpere og selgere å utveksle alle typer varer, tjenester og informasjon.

Ansvarsområdet er å:

 • utarbeide en markedsplan for prosjektet.
 • utarbeide logo.
 • utarbeide plakat.
 • utarbeide program.
 • utarbeide billetter og system for billettsalg.
 • utarbeide annonser og annonseringsplan.
 • utarbeide pressemeldinger.
 • ha ansvar for fotografering (til program og pressebilder).
 • ha kontakt med presse/media.
 • utarbeide markedseffekter for salg.
 • utarbeide og drifte hjemmeside.
 • utarbeide og drifte facebookgruppe og andre tilsvarende sosiale medier.
 • i samråd med produksjonsleder, ha oversikt over hvem som skal ha fribilletter til forestillingene.

Relevant lesestoff:

PR / markedsføring
- av Idar Lind

PR / markedsføring på internettet
- av Idar Lind

Markedsføring av spel
- av Gunnhild Reinskou