Forestilling

 

Under forestilling er det inspisienten som er sjefen, også når det gjelder å ta den spontane avgjørelsen om å avbryte spillet fordi noe har gått galt. Dette «noe» kan være en teknisk svikt som gjør det umulig å fortsette (eller gjør det nødvendig å ta en scene om igjen), det kan være et akutt sykdomstilfelle blant publikum - eller et utall andre grunner.

Om produksjonen ikke har inspisient, vil produksjonslederen være den som naturlig har ansvaret.