Avtaler


Det finnes avtaleverk som regulerer forholdet mellom produsent (oppdragsgiver) og skuepillere, sangere, sceneinstruktører og andre profesjonelle som engasjeres til en teateroppsetning.

Avtaleverket er nærmere beskrevet hos Norsk Teater- og Orkesterforening som er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for profesjonelle, offentlig støttede virksomheter innen musikk og scenekunst.

Spel er ikke bundet av dette avtaleverket (for spel er alt en forhandlingssak) , men avtalene er en nyttig referanse når kontrakter skal inngås.

Det finnes i dag få avtaleforslag mellom spel og en faggruppe. Et unntak er Dramatikerforbundets forslag til avtale for historiske spel.


Se også Idar Linds kommentar til avtaleforslaget Kontrakt med dramatiker