Søkeresultater for: finansiering

Finansiering / Støtte

Styre Valg av organisasjonsform Produksjonsleder Økonomiansvarlig Markedsansvarlig   Støtteordninger Revidert 16.8.2023 Dette avsnittet presenterer ulike støtteordninger spel kan søke på. Kommuner og fylker kan gi stipender og støtte, inkludert økonomisk tilskudd til spel. Kriteriene varierer. Ta kontakt med kommunen og fylket for mer informasjon. Legathåndboken gir oversikt over både private og offentlige tilskottsordninger, og kommer…

Read More

Kulturledelse

Organisasjonsstruktur Styre Produksjonsleder Økonomiansvarlig Markedsansvarlig Publisert 20 juni, 2017 Revidert 21 mai, 2023 Ledelse i spel – hvem er teatersjefen? Av Berit Vordal Spel er produksjoner med mennesker som har høy kompetanse på sitt fagfelt, mye kreativitet og stort engasjement, og det er mennesker uten teaterfaglig kompetanse, men med personlig engasjement, læringsvilje og store forventninger…

Read More

Å skrive dramatikk er et eget fag

Revidert 29. november 2021   Å skrive dramatikk er et eget fag   Av Ingeborg Eliassen og Idar Lind   Med dramatikk (eller drama) mener vi tekst skrevet for å bli framført av skuespillere på scene, film eller fjernsyn. En dramatiker er en forfatter som har spesialisert seg på å skrive dramatikk (eller som veksler…

Read More

Produksjonsledelse

Organisasjonsform Styre Produksjonleder Økonomiansvarlig Markedsansvarlig Publisert 4. November 2021 Lady Arbuthnott Produksjonsledelse Av Ane Wennevold   En av de første funksjonene man bør få på plass etter at man har en kunstnerisk leder eller ledelse på plass er en form for produksjonsleder – hva man velger å kalle denne kan være så mangt. Mange opererer…

Read More

Elden og Innovasjon Norge

Organisasjonsform Styre Produksjonsleder Økonomiansvarlig Markedsansvarlig Publisert 2. November 2021 Elden og Innovasjon Norge  Av Siri Gellein, daglig leder for Stiftelsen Elden . Det hadde vært enklest å si nei til en oppsetning av Elden i 2021. Med bortfall av over 3, 5 millioner kroner i billett- og salgsinntekter og et virvar av koronaregler som…

Read More

ØkonomistyringsrutinerPeerGynt

Organisasjonsform Styre Produksjonsleder Økonomiansvarlig Markedsansvarlig Økonomistyringsrutiner Peer Gynt AS Av Marit Lien, tidligere administrerende direktør, Peer Gynt AS Formålet med økonomistyringsrutinen er å sikre at selskapet har betryggende kontroll på selskapets ressurser, god oversikt over økonomistatus gjennom året og at det kan avlegge årsregnskap uten vesentlige feil. Økonomistyringsrutinen skal også bidra til klar, felles forståelse…

Read More

Råd til ein dramatiker frå ein produsent

Råd til ein dramatikar frå ein produsent Av Arnljot Grimstad, Herøyspillet Kongens Ring   – Finn ut om oppdragsgiveren har satt opp ein førebels finansieringsplan før du starter på arbeidet. – Finn ut kva eldsjelene ynskjer (planar, tidsperspektiv, storleik, musikk). – Produsenten kan sjøvsagt ynskje kva spelet skal handle om, men sluttresultatet må vere dramatikaren…

Read More

Styre

Styre Valg av organisasjonsform Avtaler   Produksjonsleder Økonomiansvarlig Markedsansvarlig Styre Styret har det overordna ansvaret for produksjonen, men dets funksjon og funksjonstid avhenger av organisasjonsformen man velger. Noen spel har et eget produksjonsstyre hvor ansvaret er delegert til en produksjonsleder. I ansvarsområdet inngår utarbeidelse av avtaler, forsikringsordninger (ekstern lenke), sikre økonomisk oversikt, søke mulige støtteordninger,…

Read More

Produksjonsleder

Styre Valg av organisasjonsform Avtaler Produksjonsleder Produksjonsmøte Produksjonsplan Kurs Støtteordninger Avtaler Økonomiansvarlig Markedsansvarlig Produksjonsleder Leder, en person som leder en gruppe, organisasjon eller virksomhet Produksjonslederen har ansvaret for god fremdrift i produksjonen gjennom riktig bemanning, god planlegging og økonomistyring i samarbeid med lederne for produksjonsgruppene. Utarbeidelse av prøveplan er som regel regissørens ansvar. Dette bør gjøres i…

Read More

Økonomiansvarlig

Styre Valg av organisasjonsform Avtaler Produksjonsleder Økonomiansvarlig Eksempel 1: Produksjonsbudsjett Eksempel 2: Produksjonsbudsjett Støtteordninger Markedsansvarlig Økonomiansvarlig Som økonomiansvarlig har du et overordnet ansvar for økonomien i produksjonen, i samarbeid med styret og produksjonsleder. Det innebærer ansvar for budsjett og regnskap, og kontroll på investeringer og utgifter.     Relevant lesestoff: Økonomistyring av spel og musikkteater…

Read More