Søkeresultater for: finansiering

Finansiering / Støtte

Organisasjonsform Styre Produksjonsleder Økonomiansvarlig Markedsansvarlig   Støtteordninger Revidert 1 august 2021 Dette avsnittet presenterer noen av de viktigste landsdekkende støtteordningene. Kommuner og fylker kan gi stipender og støtte, inkludert økonomisk tilskudd til spel. Kriteriene varierer. Ta kontakt med kommunen og fylket for mer informasjon. Legathåndboken gir oversikt over både private og offentlige tilskottsordninger, og kommer…

Read More

ØkonomistyringsrutinerPeerGynt

Organisasjonsform Styre Produksjonsleder Økonomiansvarlig Markedsansvarlig Økonomistyringsrutiner Peer Gynt AS Av Marit Lien, tidligere administrerende direktør, Peer Gynt AS Formålet med økonomistyringsrutinen er å sikre at selskapet har betryggende kontroll på selskapets ressurser, god oversikt over økonomistatus gjennom året og at det kan avlegge årsregnskap uten vesentlige feil. Økonomistyringsrutinen skal også bidra til klar, felles forståelse…

Read More

Kulturledelse

Organisasjonsstruktur Styre Produksjonsleder Økonomiansvarlig Markedsansvarlig 14. desember, 2020 Kulturledelse Av Berit Vordal Ledelsesutfordringer i og etter korona Korona har gjort 2020 til et spesielt år og kulturbransjen har vært hardt rammet. Blir det spel i 2021? Det ser slik ut, da i alt 33 spel har lagt ut dato for sin forestilling i 2021 i…

Read More

Råd til ein dramatiker frå ein produsent

Råd til ein dramatikar frå ein produsent Av Arnljot Grimstad, Herøyspillet Kongens Ring   – Finn ut om oppdragsgiveren har satt opp ein førebels finansieringsplan før du starter på arbeidet. – Finn ut kva eldsjelene ynskjer (planar, tidsperspektiv, storleik, musikk). – Produsenten kan sjøvsagt ynskje kva spelet skal handle om, men sluttresultatet må vere dramatikaren…

Read More

Styre

Organisasjonsform Styre Produksjonsleder Økonomiansvarlig Markedsansvarlig Styre Styret har det overordna ansvaret for produksjonen, men styrets funksjon og funksjonstid avhenger av organisasjonsformen man velger. I noen spel er styret også produksjonsstyre. I andre sammenhenger opprettes det et separat produksjonsstyre hvor ansvaret er delegert til en produksjonsleder. Dette inkluderer inngåelse av arbeidsavtaler, sikre økonomisk oversikt, søke mulige…

Read More

Produksjonsleder

Organisasjonsform Styre Produksjonsleder Produksjonsmøtet Produksjonsplan Kurs Støtteordninger Avtaler Økonomiansvarlig Markedsansvarlig Produksjonsleder Leder, en person som leder en gruppe, organisasjon eller virksomhet Produksjonslederen har ansvaret for god fremdrift i produksjonen gjennom riktig bemanning, god planlegging og økonomistyring i samarbeid med lederne for produksjonsgruppene. Utarbeidelse av prøveplan er som regel regissørens ansvar. Dette bør gjøres i samarbeid med produksjonslederen…

Read More

Økonomiansvarlig

Organisasjonsform Styre Produksjonsleder Økonomiansvarlig Eksempel 1: Produksjonsbudsjett Eksempel 2: Produksjonsbudsjett Støtteordninger Avtaler Markedsansvarlig Økonomiansvarlig Som økonomiansvarlig har du et overordnet ansvar for økonomien i produksjonen, i samarbeid med styret og produksjonsleder. Det innebærer ansvar for budsjett og regnskap, og kontroll på investeringer og utgifter. Økonomiansvarlig og regnskapsfører kan være samme person. Hovedoppgavene er å: Utarbeide…

Read More

Eksempel: Budsjett

Eierstruktur Styre Produksjonsleder Økonomiansvarlig Produksjonsbudsjett Eksempel på budsjett Finansiering og støtte Markedsansvarlig   [pdfviewer width=»1000px» height=»1000px» beta=»true/false»]http://www.spelhandboka.no/wp-content/uploads/eksempel_budsjett.pdf[/pdfviewer]

Read More

Å skrive dramatikk er et eget fag

Regissør Dramatiker Komponist Koreograf Scenograf Kostymedesigner Lysdesigner Lyddesigner   Å skrive dramatikk er et eget fag   Av Ingeborg Eliassen og Idar Lind   Med dramatikk (eller drama) mener vi tekst skrevet for å bli framført av skuespillere (på scene, film eller fjernsyn). En dramatiker er en forfatter som har spesialisert seg på å skrive…

Read More