Spelhandboka er en nettbasert håndbok i teaterproduksjon. Redaksjonen har base i Trondheim.
Kjernen i nettstedet er en klikkbar produksjonsmodell hvor de fleste funksjoner i et spel/en teaterproduksjon blir definert med supplerende artikler
I tillegg inneholder Spelhandboka en kalender med oversikt over spel i Norge.

Spelhandbokas historikk går tilbake til 2001. Etter initiativ fra dramatikerne Idar Lind og Ingeborg Eliassen ble Spelhandboka en del av virksomheten ved Sør-Trøndelag Teaterverksted (STV) . Etter at STV ble nedlagt 31.12.11 har nettstedet blitt videreutvikla i samarbeid med Norsk teaterråd, Norske Historiske Spel, Akershus Amatørteaterråd og Teateralliansen med knappe økonomiske ressurser og med varierende aktivitet.

Redaksjonen jobber med å finne økonomisk grunnlag for redaksjonell drift.  Med støtte fra Teateralliansen og i samarbeid med Norsk Amatørteaterforbund (NATF) klarer vi å holde det redaksjonelle arbeidet noe i gang i 2018. Vi vil fokusere på kartlegging, adresselister og oppdatering av spelkalenderen.
Spel som ønsker oppføring må sende informasjon til spelkalenderen@gmail.com.

For mer informasjon sjekk vår facebookside: http://www.facebook.com/Spelhandboka/

Fotograf: Ian Brodie
Hester og ryttere fra Mesna
under innspillingen av filmen
"Birkebeinerne" som også var med i
Birkebeinerspelet 2017

Styre Produksjonsleder Økonomiansvarlig Markedsansvarlig Administrasjon Kunstnerisk ansvar Regissør Dramatiker Komponist Koreograf Scenograf Kostymedesigner Lysdesigner Lyddesigner Forestilling Bindeleddsfunksjoner Inspisent Dramaturg Regiassistent Koreografassistent Arrangør Repetitør Sanginstruktør Språkkonsulent Sufflør Utøvere Skuespillere Sangere Kor Dansere Orkesterleder Musikere Statister Dyr Scene Scenografigruppe Rekvisittgruppe Kostymegruppe Maskegruppe Lysgruppe Lydgruppe Diverse Markedsgruppe Servicegruppe Vaktholdsgruppe Renholdsgruppe Trivselsgruppe

Sist publiserte artikler:

Sist publiserte artikler:

Kristoffer Jørgensen: Scenekamp

Artikkelforfatteren er profesjonell kampkoreograf og stuntmann, og har laget kamp- og stuntscener i mer enn 100 ulike teateroppsetninger og over 50 film- og TV-produksjoner, også mange internasjonale produksjoner.